Sergi: 3-15 Mayıs 1995

Düzenleyenler:
SANART

Destekçiler:

Hollanda Büyükelçiliği ve Bilkent Üniversitesi

1995’te Ankara Garı’nda açılan GAR sergi-sinin basın bülteninde şöyle yazar: “Farklı kuşak ve ülkelerden 12 sanatçıyı bir araya getiren bu sergi, geleneksel sergi mekânları dışına çıkarak sanat yapıtlarını daha geniş bir kitle ile buluşturmayı amaçlamakta. Sergideki sanatçıların büyük çoğunluğu ‘mekân düzenlemesi’ (enstalasyon) yapmaktalar, bu sergide çalışmalarını gar mekânları için hazırlamaktalar. Gar Galerisi yanında gar peronları, bekleme salonu, emanet ve diğer alanlarda yerleştirilecek olan bu mekân düzenle-meleri, heykelden videoya kadar çeşitlilik göstermekte.”GAR sergisi, açılışının ertesi günü, içerdiği bazı işlerin “toplumun moralini bozduğu” gerekçesiyle Ankara Garı yönetimi tarafından toplatılır. Bu süreç, sergi düzenleyicileri tara-fından serginin katılımcılarına yollanan mek-tupta tüm ayrıntılarıyla anlatılır. Haber, döne-min gazetelerinde “Sanata Sistemli Sansür” “Ankara Garı Sanata Kapalı”, “Sakıncalı Heykeller Kaldırıldı” gibi başlıklarla duyurulur.Günümüzde bu sergi birçok kişi tarafından “sansürlenen”, “kapatılan” sergi olarak anımsanır. Öte yandan; serginin kapatılmasına kadar yaşanan süreç, çoğu kişinin varlığını dahi unut-tuğu dokümanlarla gün yüzüne çıkar. Sergide yer alan sanatçılardan Vahap Avşar’ın Ankara Garı’nın holünde 360 derece dönerek çektiği, garın bekleme salonundaki televizyonda gösterilen Dönüş adlı videosu, izleyiciyi sanki bir zaman tünelinde GAR’a götürür.
*Bu yazı “O zamanlar konuşuyorduk.” (SALT Galata, 2012; SALT Ulus, 2013) sergisi için hazırlanmıştır. Kaynak Linki : https://saltonline.org/media/files/o_zamanlar_konusuyorduk_scrd-1.pdf