“Türkiye’de Estetik”

22-24 Kasım 2006

Program için tıklayın

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ
Ankara

Türkiye’de sanatlarda ve sanat üzerine düşüncede önemli bir birikim oluşmuştur. Ancak, farklı çalışma alanlarında yürütülen tartışmalar, ortaya koyulan eleştiri ve görüşler bugüne kadar ortak bir düzlemde ele alınamamış, değer ve bilgi birikimimiz herkes için gerçek nitelik ve niceliğiyle görünür kılınamamıştır. Türkiye Estetik Kongresi, bu birikimi ortaya çıkarmayı, geleceğe yönelik tasarılar oluşturabilmek için uygun paylaşım ve tartışma ortamını yaratmayı; sanatçı, düşünür ve araştırmacılar arasında daha fazla iletişim sağlayarak estetik alanındaki düşünce birikimimizi zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Estetik ve felsefeye, tüm kültürel eleştiri tartışmalarına; her türden sanatı ve sanat biçemini kuramsal açıdan irdeleyen çalışmalara açık olacak Türkiye Estetik Kongresi, bu alanlardan en geniş katılımı beklemektedir.

Türkiye Estetik Kongresi, 9-13 Temmuz 2007 tarihlerinde Türkiye’de yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi öncesinde, ülkemizden ve yurt dışından tüm düşünür, araştırmacı ve sanatçıların bu uluslararası buluşmaya en etkin biçimde katılmaları için bir değerlendirme ve hazırlık olanağı da yaratacaktır.

SANART, ODTÜ Felsefe Bölümü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü tarafından ODTÜ Rektörlüğü’nün destekleriyle düzenlenmektedir.

OTURUMLAR

Estetik Duyarlık ve Pratikler
Görsel ve İşitsel Sanatlar; Edebiyat; Sahne Sanatları; Fotoğraf; Sinema; Mimarlık ve Kent; Gündelik Yaşam ve Estetik; Endüstri; Medya; Moda; Estetik ve Bilim; …

Estetik Düşünce ve Söylem
Tarihsel Boyut; Türkiye’de Estetik Düşüncenin Tarihi; Estetik Eğitim ve Bilinç; Felsefe ve Sanat; Etik ve Estetik; Kültür Eleştirileri; Kültür ve Politika; Yerel ve Küresel; Klasik; Modern ve Post-modern; …