3.TÜRKİYE ESTETİK KONGRESİ

23-25 MAYIS 2019
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Click Here For English.

3. TÜRKİYE ESTETİK KONGRESİ ÇAĞRI METNİ

SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünün işbirliği ile düzenlenecek olan 3. Türkiye Estetik Kongresi, estetik disiplininin farklı alanlarında çalışmakta olan araştırmacıların katkılarını beklemektedir. Kongre, 23-25 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

SANART, Türkiye’de estetik çalışmalarını güçlendirmek, çeşitlendirmek ve desteklemek amacını gütmektedir. Bundan sonra her iki senede bir, farklı kurumlarla işbirliği içinde düzenlenmesi planlanan SANART Türkiye Estetik Kongrelerinde amaç, Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda bu konuda çalışmakta olan farklı disiplinden araştırmacıları bir araya getirerek, bu araştırmacılar arasındaki ilişkileri ve bağlantıları güçlendirmek, alanda yapılan çalışmaları görünür kılmak, dolayısıyla disiplinin gelişmesine katkı sunmaktır.

3. Türkiye Estetik Kongresi için kabul edilen bildiri taslakları “Özetler Kitabı”nda, bu bildirilerden seçilecek olan tam metinler ise dijital olarak yayınlanacak olan “Kongre Kitabı”nda yayınlanacaktır. 

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongreye bildirilnizle katılabileceğiniz gibi panel veya atölye çalışması önerileri de sunabilirsiniz. Başvuru için gerekli bilgileri yukarıda bulunan “Başvuru” sekmesine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Önerilen oturum başlıkları aşağıda sıralanmış olmakla birlikte kongre içeriği bu başlıklarla sınırlı tutulmayacaktır. Estetiğin her alanından başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.

 • Edebiyat ve estetik
 • Kent, doğa ve taşra
 • Mimarlık ve estetik   
 • Beden ve estetik
 • Görsel kültür
 • Film ve anlatı
 • Müze, bellek ve arşiv
 • Yeni teknolojiler
 • Medya ve iletişim
 • Popülizm, siyaset ve estetik
 • Gündelik yaşam
 • Müzik ve sahne sanatları
 • Etik, estetik ve değerler

Kongre Takvimi:

Kongre Tarihi: 23-25 Mayıs 2019

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2019

Başvuru Sonuçlarının İlanı: 3 Mayıs 2019

Kongre Ücreti:

Ulusal Katılım: 400 TL

Ulusal Katılım (SANART Üyeleri): 200 TL

(SANART Üyesi Olmak İçin Tıklayın)

Ulusal Katılım (Herhangi Bir Kurumda Çalışmayan Öğrenci): 100 TL

Uluslararası Katılım: 75 Euro

Kongreye dinleyici olarak katılmak ücretsizdir. İzleyicilerin kayıt yaptırması gerekmemektedir.

Kongre Ücretine Dahil Olan Hizmetler: 1 Yıllık SANART üyeliği, Kongre Çantası, 3 Öğle Yemeği, Oturumlar Arası İkramlar, Kongre Kokteyli, Bildiri Özetleri e-Kitabı, Kongre e-Kitabı.

Kongre Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler: 26 Mayıs 2019 Pazar günü Konge katılımcıları için Çatalhöyük Gezisi düzenlenecektir. Geziye katılım gönüllü olup ücreti ayrıca açıklanacaktır.

 • Murat Çelik (SANART- Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü)
 • Özgür Yaren (SANART – Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Pelin YONCACI ASLAN (SANART – ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 • Halil TURAN (SANART – ODTÜ Felsefe Bölümü)
 • Bedriye KABA IŞIK (SANART)
 • Ödül IŞITMAN (ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü)
 • Gülben SALMAN (Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü)
 • İrem ÖZATAY (Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü)


 • Ahu ANTMEN (Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) 
 • Yalçın ARMAĞAN (İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
 • Metin BAL (Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Deniz Altay BAYKAN (Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
 • Cana BİLSEL (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 • Murat CANKARA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
 • Erdal CENGİZ (Ankara Universitesi Felsefe Bölümü)
 • Ali CENGİZKAN (TEDÜ Mimarlık Bölümü)
 • Benan ÇELİKEL (Akdeniz Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
 • Jale Özata DİRLİKYAPAN (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Özge EJDER (Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Bora ERDAĞI (Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Turgay ERDENER (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı)
 • Jale ERZEN (SANART)
 • Yanping GAO(Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Edebiyat Enstitüsü)
 • Kıymet GİRAY (Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü)
 • Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Suna GÜVEN (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 • Fethi KABA (Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü)
 • Cem KAMÖZÜT (Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Çağla KARABAĞ (Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Kemal Reha KAVAS (Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
 • Harun KAYGAN (ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü)
 • Pınar KAYGAN (ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü)
 • Senem KURTAR (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Patrick Simon Lofett LEVY (Dundee Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Vladimir MAKO (Belgrad Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
 • N. Gabriel MARTIN (Lübnan Amerikan Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Lale ÖZGENEL (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 • Ekin Pınar (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 • Güven Arif SARGIN (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 • Corry SHORES (ODTÜ Felsefe Bölümü)
 • Ayşen SAVAŞ (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 • Mehmet ŞİRAY (Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Demet TAŞDELEN (Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Sibel Oktar THOMAS (Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi)
 • Polona TRATNIK ( Alma Mater Europaea – İnsani Bilimler Enstitüsü)
 • Emine Hande TUNA (Brown Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 • Tansel TÜRKDOĞAN (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Güzin YAMANER (Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı)
 • Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU (Koç Üniversitesi-VEKAM)

Bildiri özetleriniz 500 kelimeyi geçmemeli ve “gizli hakem” tarafından incelenecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiriler 20 dakikalık sunum şeklinde hazırlanmalıdır.


Paneller her biri 20’şer dakikalık üç sunumdan oluşur. Panel konuşmacılarını ayarlamak, bildiri özetlerini toplayıp kongre düzenleme kuruluna iletmek ve panel başlığını seçmek panel düzenleyicisinin sorumluluğundadır.


Düzenleme kurulu atölye çalışmaları için gerekli teknik donanımı ve sarf malzemelerini temin etmeye ve atölye için uygun mekan düzenlemesini sağlamaya çalışacaktır. Malzeme temini veya mekan düzenlemesi konusunda çıkabilecek sorunlar için sizlerle iletişime geçilecektir.A

Kongremizde doktora öğrencileri için özel oturumlar düzenlenecektir. Her oturum için oturum başlığına yakın konularda çalışan uzmanlardan tartışmacılar olacak ve bildirilere dönüt vereceklerdir. Ayrıca bu oturumlar kongrede en uygun zaman dilimlerine yerleştirilecek ve böylece dinleyici katılımının arttırılmasına çalışacaklardır. Amacımız estetik alanında çalışan öğrencilerin kongreden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamaktır.

Program ve özet kitapçığını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

Kongre Programı

Hazırlanıyor.

Hazırlanıyor

ANA KONUŞMACILAR:

Önay Sözer

Seçil Büker

Zeynep Sayın

DAVETLİ KONUŞMACILAR:

Ali Akay

Ali Artun

Halil Turan

Ertuğrul Rufayi Turan

Emre Zeytinoğlu

Kıymet Giray

Hakan Atay

Bora Erdağı

Kongre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Kongre mekanı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

https://kkm.metu.edu.tr/

OTÜ’ye ulaşım ve ODTÜ yerleşke haritası için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz:

http://www.metu.edu.tr/tr/ulasim

Katılımcılar Ankara’daki konaklamalarını kendileri karşılayacaktır. Kongre Düzenleme kurulu sadece davetli konuşmacı ve davetli panelistlerin konaklamalarını sağlayacaktır.

Dr. Murat Çelik

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Felsefe Bölümü

Sıhhiye, Ankara

kongre@sanart.org.tr