Sergi: 1-20 Mayıs 1995

Küratör: Necmi Sönmez

Yer: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ,Sıhhıye

Düzenleyenler:
SANART ve Fransız Kültür Merkezi