Kitabın PDF haline ulaşmak için tıklayınız.

İÇİNDEKİLER:

ÖNSÖZ – Jale N. Erzen

Açılış Konuşması – Fikri Sağlar

ESTETİK DEĞERLERİN PARÇALANMASI – Jale N.Erzen

Sanatın Eşikleri – Thomas Sebeok

İnsan Bedeninin Betimlemesi ve Günümüzde Estetik Değerlerin Parçalanması – Marc Le Not

Parçalanan Dünyada Kültür Bileşimi – Talât Halman

Açık Oturum – Jale N. Erzen, Johan Snyman, Özer Kabaş, Banu Helvacıoğlu, Bedri Baykam, Thomas Sebeok, Marc Le Bot


MODERNİZM, ENTERNASYONALİZM VE SINIRSALLIK – Jorge Glusberg

Sınırsallık ve Modernizm – Edward Lucie-Smith

Marjdaki Müzeler: Feminizm, Postmodernizm ve Çılgın Kıyılar – Marcia Tucker

Açık Oturum – Jorge Glusberg, Angiola Churchill, Beral Madra, Brahim Ben Allaoui, H. Ünal Nalbantoğlu, Atilla Yücel, Marcia Tucker, Edward Lucie-Smith

DEMOKRATİK TOPLUM YAPISINDA KÜLTÜR VE PARÇALANMA – Murat Belge

Demokrat Toplumda Parçalanma ve Yaratıcılık – Cornelius Castoriadis

Haberci Kurtlar ve Azgın Güvercinler – Rene Rebetez

Parçalanma ve İslam Bağlamındaki Kültürler – Mohammed Arkoun

Postmodern Durum, Kültürel Parçalanma ve Demokrasi – İlhan Tekeli

Açık Oturum – Murat Belge, Ioanna Kuçuradi, Çağlar Keyder, Cornelius Castoriadis, Mohammed Arkoun, Ilhan Tekeli


SANATSAL YARATIDA YENİ İFADE BİÇİMLERİ VE GEÇİRGENLİK – Benoit Junod

Şirin’in Şaşkınlığı – Orhan Pamuk

Ben Gerçekten Burada mıyım, Yoksa Bu Yanlızca Sanat mı? – Jean Lancri

… – Pierre Henon

Video ve Yeni Medya – Tina Keane

Açık Oturum – Benoit Junod, Aydın Uğur, Ahmet Yürür, Pierre Henon, Mauricio Cruz, Janusz Szprot, Billiana Tomicenegri, Orhan Pamuk, Tina Keane


İÇ MEKAN: SANAT İÇİN YAPILAR VE KAPALI MEKANLAR – Haluk Pamir

Bugünün Müzesi – İşlev ve Gerekleri – Florent Bex

Müzelerin İçi ve Dışı – Hans Hollein

İki Proje – Mario Botta

Kent Profilinde Yapıların Sanat Nesneleri Olarak Kullanımı – Raj Rewal

Açık Oturum – Haluk Pamir, Erika Billeter, Hans Hollein, İlber Ortaylı, Ömer Madra, Ragıp Buluç, Mehmet Ozdoğan


DIŞ MEKAN: KÜLTÜREL ORTAM OLARAK KENTİN SANATSAL VE MİMARİ DEĞERİ – Emin Mahir Balcıoğlu

Göçebelik ve Tekbencilik Arasında: Dikey Süpermarket, Zorlanmış Sığınak, Katotropik Konut ve Silinip Yokedilebilir Çatı Katı – Ayşe Sultan Kolatan

Şehir Estetiği: Patagonya’dan Projeler – Berardo Dujovne

Moda Olan – Kenarda Kalan: Üçüncü Dünyadan Mimari Seçenekler – Süha Özkan

Avrupa’daki Yeni Mimari Durum – Heinrich Klotz

Açık Oturum – Emin Mahir Balcıoğlu, Uğur Tanyeli, Hasan Bülent Kahraman, La ureano Forero, Necdet Teymur, Heinrich Klotz, Ayşe Sulan Kolatan, Berardo Dujovne, Süha Özkan


SEMPOZYUM KATILIMCILARI BİYOGRAFİLERİ

SANART ’92 “Kimlik, Sınırsallık ve Mekân” Sempozyumu Diğer Etkinlikleri