3. Türkiye Estetik Kongresi Çağrı Metni

3. TÜRKİYE ESTETİK KONGRESİ ÇAĞRI METNİ

SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünün işbirliği ile düzenlenecek olan 3. Türkiye Estetik Kongresi, estetik disiplininin farklı alanlarında çalışmakta olan araştırmacıların katkılarını beklemektedir. Kongre, 23-25 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

SANART, Türkiye’de estetik çalışmalarını güçlendirmek, çeşitlendirmek ve desteklemek amacını gütmektedir. Bundan sonra her iki senede bir, farklı kurumlarla işbirliği içinde düzenlenmesi planlanan SANART Türkiye Estetik Kongrelerinde amaç, Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda bu konuda çalışmakta olan farklı disiplinden araştırmacıları bir araya getirerek, bu araştırmacılar arasındaki ilişkileri ve bağlantıları güçlendirmek, alanda yapılan çalışmaları görünür kılmak, dolayısıyla disiplinin gelişmesine katkı sunmaktır.

3. Türkiye Estetik Kongresi için kabul edilen bildiri taslakları “Özetler Kitabı”nda, bu bildirilerden seçilecek olan tam metinler ise dijital olarak yayınlanacak olan “Kongre Kitabı”nda yayınlanacaktır.

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongreye bildirinizle katılabileceğiniz gibi panel veya atölye çalışması önerileri de sunabilirsiniz. Başvuru için gerekli bilgileri yukarıda bulunan BURAYA tıklayarak öğrenebilirsiniz. Önerilen oturum başlıkları aşağıda sıralanmış olmakla birlikte kongre içeriği bu başlıklarla sınırlı tutulmayacaktır. Estetiğin her alanından başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.

 • Edebiyat ve estetik
 • Kent, doğa ve taşra
 • Mimarlık ve estetik
 • Beden ve estetik
 • Görsel kültür
 • Film ve anlatı
 • Müze, bellek ve arşiv
 • Yeni teknolojiler
 • Medya ve iletişim
 • Popülizm, siyaset ve estetik
 • Gündelik yaşam
 • Müzik ve sahne sanatları
 • Etik, estetik ve değerler

Kongre Takvimi:

Kongre Tarihi: 23-25 Mayıs 2019

Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2019

Başvuru Sonuçlarının İlanı: 25 Nisan 2019

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 25 Mayıs 2019

Kongre Ücreti:

Ulusal Katılım: 400 TL

Ulusal Katılım (SANART Üyeleri): 200 TL

(SANART Üyesi Olmak İçin Tıklayın)

Ulusal Katılım (Herhangi Bir Kurumda Çalışmayan Öğrenci): 100 TL

Uluslararası Katılım: 75 Euro

Kongre Ücretine Dahil Olan Hizmetler: 1 Yıllık SANART üyeliği, Kongre Çantası, 3 Öğle Yemeği, Oturumlar Arası İkramlar, Kongre Kokteyli, Bildiri Özetleri e-Kitabı, Kongre e-Kitabı.

Kongre Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler: 26 Mayıs 2019 Pazar günü Kongre katılımcıları için Çatalhöyük Gezisi düzenlenecektir. Geziye katılım gönüllü olup ücreti ayrıca açıklanacaktır.