SANART, estetik, güzel sanatlar ve bu alanlarla ilişkili deneyimlerin felsefi, psikolojik, sosyolojik, tarihsel ve eğitimsel açılardan çalışılmasını, araştırılmasını, tartışılmasını ve bu konularda düzenlenecek etkinlikleri ve yapılacak yayınları destekleme amacı güder.

Duyurular