Kitabın PDF haline ulaşmak için Tıklayınız /Click here for the PDF version of the book

İçindekiler / Table of Contents

Türkiye’de Estetik Söylem ve Pratikler – Jale Nejdet ERZEN

Kültür Felsefesi Bakımından Modernite ve Postmodernite – İsmail TUNALI

Bir Tasarımcının Süreç Defteri: Neden, Yöntem ve Etki – Nazlı Eda NOYAN

Estetik Yaşam Üstüne – Ahmet İNAM

Kültür Politikalarında Üniversitelerin Rolü – Yücel AŞKIN

Türkiye ‘de Kültür, Sanat ve Bellek – Kıymet GİRAY, Sabri BÜYÜKDÜVENCİ

Çevre, Kent, Mimari – Jale Nejdet ERZEN, C. Abdi GÜZER, Çağatay KESKİNOK

Sanatın Etik İşlevi – Yavuz ADUGİT

A Cognitive Poetic Approach to Sephardic Songs Sung in Turkey: Description of Human

Figures – Derya AGİŞ

“Ali ve Nino”da Doğu’nun Sunumu – Nazan ALİOĞLU

William Shakespeare as both Modern and Classic Playwright – Zümrüt ALTINDAĞ, Metin TOPRAK

Müzikten Mimarlığa Bir Tasarım Deneyimi – T. Didem AKYOL ALTUN, İnci UZUN

Mimari Tasarım Stüdyo Eğitimi için Bir Öneri – Levent ARIDAĞ

Hegel’in “Doğu”sunda Gotik Bir Yapı: Arap Camii – Türker ARMANER

A New Aesthetics: Hermeneutic Philosophy and The Work of Art – Işıltan ATAMAN

Türkiye’de Resim Piyasasında Risk Getiri İlişkisinin Tahmini ve FVFM Uygulaması – Erdal ATUKEREN, Aylin SEÇKİN

Estetik Öğretiminde Yeni Arayışlar – Aygül AYKUT

İngiliz ve Türk Yazınından Örneklerle Bilinç Akımı Yönteminin Kısa Tarihçesi – Dilek BAŞKAYA

Kentsel Donatı Elemanlarına Yönelik Estetik Bir Değerlendirme, Ankara Atatürk Bulvarı Örneği – Nuray BAYRAKTAR, Ayşe TEKEL, Özge YALÇINER

Kent Estetiğinin Değerlendirilmesinde Nesnel Yaklaşımlar – Seda H. BOSTANCI, Mehmet OCAKÇI, Serhat ŞEKER

Estetik Düşünce Tarihimizde Öncü Bir Estetik Kuramcısı: Hüseyin Cahit Yalçın ve Estetik Üzerine Makaleleri – Kahraman BOSTANCI

Deleuze and Film Aesthetics – Duncan CHESNEY

Development Of The Middle Eastern and North African Cinemas, and The Woman Image in Tunisian Cinema – Çiçek COŞKUN

İstanbul Beyoğlu Tarihi Otellerindeki Estetik: Neo Klasik ve Art Nouveau Sanatları – Elif ÇELEBİ

“Estetik Deneyim” Olanaklı mıdır? – Sinan Kadir ÇELİK

Kitsch ve Ressentiment: İki Modern Olguyu Kesiştirmek – Benan ÇELİKEL

Estetik Değerler Bağlamında Kent-Sanat İlişkisine Bir Bakış – Elif ÇİMEN

Bir Filmi Felsefe ile Okumak – İsmail H. DEMİRDÖVEN

“An Always Incipient Cosmos”: Experience and Imagination in the Poetry of Wallace Stevens – Hakan DİBEL

Estetiğe Yaklaşımımızdaki Kuramsal Kopukluk – Recep DUYMAZ

Kültürün Gelişiminde Medyanın Rolü: Türk Yerli Dizileri ve Estetik Yargının Biçimlenmesi – E. Gülbuğ EROL

Sanatta Algılama, Konu ve Anlam – Ayla ERSOY

Sistematiklik İlkesi ve Sonsuz: Kant’ın Üçüncü Kritik’inin Alman İdealistleri ve Erken Romantiklerince Okunmasıve Bunların Farkları – Şahan EVREN

M. Maeterlinck’in “Pelleas ile Melisande”Adlı Oyununun Sahne Uygulamasında Rejisörün Estetik Kaygıları – Ayla KAPAN EZİCİ

Latent aesthetic potential in the Ordinary: Industrial Aesthetics – Murat GERMEN

Özgürleşme ve Özerkleşme Yolunda Sanatın ‘Zahiri Zaferi’ – Reyhan VARLI GÖRK

Görsel Sanatlarda Mimesis (Kuramsal Bir Öneskiz) – Oğuz HAŞLAKOĞLU

Big, Bad and Ugly: The Concept of “the monster” in Western Culture – Dalila HONORATO

Remodeling Copies Recopying Models; or A Turkish Artist Interrupts the Uses of Digital Imagery – Lewis JOHNSON

Urban Aesthetics in Late Antique Sagalassos – 1: The Public Area – lan JACOBS

Urban Aesthetics in Late Antique Sagalassos – 2: The Private Urban Mansion – Inge UYTTERHOEVEN

Strands of Turkish Culture in Izmir and its Built Environment – Shadi KHADIVI

Herbert Marcuse’de Yeni Bir Uygarlığın Temeli Olarak Estetik – Doğan Barış KILINÇ

18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Batı Mimarisinde Estetik Normlar Sorunsalı – Şule OĞUZ

“Hayranlık Mı, Bağnazlık Mı?” Zeki Tasarımcı Düşüncesinin Estetik Açıdan Değerlendirilmesi – Güncel ÖNKAL

Bir Düşünce Sanatı Olarak Felsefe – Örsan K. ÖYMEN

Falling in Love with Deathliness in Nip/Tuck and Alexander McQueen – Işıl ÖZCAN

Fotoğraf-nesnellik/ Algı İlişkisi ve Bergsoncu Modelleme – Güven ÖZDOYRAN

Bir Tuis’in Arturesi İçin Tozla Örülmüş Bir Okuma – Haydar ÖZTÜRK, Seval ŞENER