Kitabın PDF haline ulaşmak için Tıklayınız /Click here for the PDF version of the book

Önsöz: Sempozyum (1995) ve Kitap – Jale N. ERZEN

Çevre ve İnsan – Bozkurt GÜVENÇ


BÖLÜM 1 – ÇEVRE: KURAM ve SÖYLEM

Bir Sanatçı Gözünden Kamusal Sanat ve Çevrebilim – Alf LÖHR

Çevre Estetiği Kuramı – Arnold BERLANT

Sanat ve Çevre: Eski Tartışma, Yeni Konular – Richard WOODFIELD


BÖLÜM 2 – YERYÜZÜ: DÜZENLER/BİÇİMLER

Çevrenin Sahne-lemeleri – Önay SÖZER

Tanrıtanımaz Haritacılık: Bir Haritacılık Keşif Seferinin Raporu – Gunnar OLSSON

Haritacılık ve Ressamlık: Tarihin Belgesi Haritalar – Günsel RENDA


BÖLÜM 3 – DOĞA GÖZLEMLERİ

Fraktal Geometri Fiziksel Çevrenin Harmonisi – Ayşe ERZAN

Denizin Kültürel Ekolojisi – Sargun TONT

Dalgaların Estetiği – Barbara SANDRISSER21. Yüzyılın Parkı Nasıl Olmalı? Estetik Bir Yaklaşım – Patricia JOHANSON

Doğanın Pitoresk Beğenisinden Son Dönem Peyzaj Estetiğine – Raffaele MILANI

La Fontaine Bahçeleri ve Doğa Aşkı – Michel CONAN

Yengecin Özlemi – René REBETEZ

Doğayı Resmetmek ya da Doğada Yaşamak – Jacques LEENHARDT


BÖLÜM 4 – KENT VE MİMARİ

Bir Kentin Değişen İmgeleri: 17. Yüzyıl Sonundan 19. Yüzyıla Gezginlerin Yazılarında İzmir – F. Cana

BİLSEL, Sibel ZANDI-SAYEK

Ütopya Ufku Olmayan Yapılar – Françoise GAILLARD

Çevre Sanatı ve Peyzaj: Değişen Bazı Tanımlar – James WINES

Gerçeklik Olarak Peyzaj – Patrick BELGER

PANEL 1 – Murat Balamir, Raci Bademli, Artero Kare

PANEL 2 – İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Bülent Baratalı, Oktay Ekinci


BÖLÜM 5 – SANAT

Japon Çağdaş Sanatında ve Tiyatrosunda Özerklik ve Çevre – Hiroshi YAMANAKA, Shinichiro OSAKI, Yasushi NAGATA

Brancusi’nin Tirgu Jui Heykel Grubu: Anıtsal Heykelin Anlamı Üzerine Değinmeler – Friedrich Teja BACH

Anıt, Meydan ve Tarih – Mehmet AKSOY

Sanat ve Çevre: Bugünkü Görünüş – Anthony HEYWOOD, Kate HUGHES

“Yeryüzü ve Belleği” Sergisi Üzerine – Handan BÖRÜTECENE

Kamu Sanatı Komisyonları: Bir Durum Çalışması – Franz W. KAISER

Doğada Sanat Üzerine Düşünceler: Peyzaj Sanatı Üzerine Düşünceler – Hermann RIGANN

Kentsel Mekan, Etik, Vücut ve Erotizm – Hasan Bülent KAHRAMAN

Bir İmparatorluk Ressamı: I.K. Ayvazovski’nin Yapıtlarında Kent – Sema ÖNER