Kitabın PDF haline ulaşmak için Tıklayınız

GİRİŞ – Jale N. ERZEN

Yapay Zeka ve Sanat – Kaan BIYIKOĞLU, Selim TEZCAN

Mimarlık ve Teknolojinin Estetikleştirilmesi: Mekanik ve Biyolojik Benzetmeler – Sibel BOZDOĞAN

Marcel Duchamp ya da Morfizmlerin Dokumacısı – Filiz Eda BURHAN

Mahalli Sanat Girişimleri: Kuramsal İlkeler ve Uygulamalar – Elizabeth CINELLO

Görme Engelli Çocuklar İçin Oyuncak Tasarımı – Naz EVYAPAN

Sanat ve Estetik Eğitiminin Toplumsal Bağıntısı – Jos de MUL

Savaşta Sanat: Konfor ve Silah – Lev KREFT

Bilim ve Sanatta Benzerlikler, Farklılıklar ve Karşılıklı Etkileşimler – Bilge KÜÇÜKDOĞAN, Erhan KARAESMEN

Dans Sanatı: Sosyal Angajmanlardan Sıyrılmanın Gücü ve Biçimi – Catherine MAUREY

Sanat ve Sosyal Angajman: Doğayı Savunurken… Raffaele MILANI

Ömer Hayyam, Süsleme Sanatı ve Mimarlık – Alpay ÖZDURAL

Estetik Biçimler ve Toplumsal Adanmışlık: İtalyan Neo-Avangart’ı tartışması – John PICCHIONE

Şehrin Bozulması Üzerine: Venedik 1900ler ya da Yok Sayılan Değiştirebilirlik – Lucio ROSATO

Mimarlıkta Akılcılık ve Akıldışılık – Albert van der SCHOOT

Görsel Algılama ve Algıyı Tepkilendirmenin Nörobiyolojik Temelleri – Sinir Sisteminin Görsel Uyarıları Yorumlaması – Ali O. TAŞÇIOĞLU

Boots D90 Doğu Projesi – Richard WOODFIELD