Click Here For English.

Felsefe Bugün Burada! Sempozyumu
“Yemeğin Felsefesi”

7-8-9 Haziran 2023

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Ankara, Türkiye

Çağrı Metni

Hayatta kalmak için yemek zorundayız. Bu, insanların, hatta canlıların ortak özelliği. Her gün, sabah akşam yemek yiyoruz, yeterli zaman bulamadığımızda bir şeyler atıştırıyoruz, iştahımız yoksa tıkınıyoruz. Diyetisyenler bir ağızdan iyi beslenmemiz gerektiğini öğütlüyor, ancak neyi, nasıl yemenin iyi beslenmek anlamına geleceği söz konusu olduğunda tek bir menüde uzlaşamıyoruz. Salt bireysel zevke indirgenemeyecek onlarca fark bizi karşılıyor: geleneksel, kültürel, ahlaki ya da dinî gerekçelerle belli bazı gıdaları yiyor, bazılarından uzak duruyor hatta bazılarını tabulaştırıp yenmez kabul ediyoruz. Yemeğin nasıl göründüğü, nasıl sunulduğu iştahımızı kabartıyor ya da kapatıyor. Yemeği bazen anlatmaya, bazen resmetmeye doyamıyoruz.

Felsefe binlerce yıldır yemek üzerine düşünüyor. Platon’un Devlet’in ikinci kitabındaki ideal beslenme biçimi bahsinden Stoacılara, daha sonra Locke, Rousseau, Kant, Marx ve Mill’den Singer, Regan, Derrida, Latour, Diamond ve Haraway’e uzanan bir çizgide filozoflar insan ile gıda arasındaki çok katmanlı ilişkiyi sorunsallaştırıyorlar. 1970’lerle birlikte hayvan hakları veya refahını gözeten ekolojik tarım ve hayvancılık uygulamaları ile gıda üretiminde adalete yoğunlaşan etik ve politik tartışmalar ivme kazandı. İnsan merkezli dünya anlayışının sorgulanması insan dışı birçok canlının doğal besin kaynağı olduğu ön kabulünü sarstığı gibi gıda endüstrisinin çevresel maliyetini dikkate almaya zorluyor. Üstelik uğruna bütün bu tahribatın yapıldığı gıda ürünlerine erişimde eşitsizlik sorunu da karşımızda duruyor. Son yıllarda geliştirilmekte olan alternatif gıda üretim teknolojileri tüm bu sorunlara kısmi çözümler vadederken önümüze yeni etik, kültürel ve dinsel problemler çıkartıyor. Çünkü yediklerimizi değiştirmek kimliğimizin de değişmesi anlamına geliyor. Tüm bu tartışma ve gelişmelerin sonucunda felsefenin bir alt dalı olarak kurumsallaşan “yemek felsefesi,” yemeği ve yemeyi felsefenin farklı alanlarını katederek sistemli şekilde irdeliyor. 

Yemek, öyle görünüyor ki, etik, siyasi, çevresel, toplumsal, kültürel ve estetik boyutlarıyla felsefi bir problem yumağı olarak hiç de kolay lokma değil. Bu çetrefil felsefi problemleri etraflıca tartışabilmek için Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü ile SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği’nin iş birliğiyle, Posseible Felsefe Dergisi‘nin desteğiyle ve Uluslararası Estetik Kurumu‘nun [International Association for Aesthetics] himayesinde düzenlediğimiz sempozyumumuza felsefe ve diğer insan bilimlerinin yanı sıra doğa ve mühendislik bilimlerinin de bakış açılarından beslenen katkılarınızı bekliyoruz.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Başvuru için gerekli bilgileri yukarıda bulunan “Başvuru” sekmesine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Olası oturum başlıkları aşağıda sıralanmış olmakla birlikte sempozyum içeriği bu başlıklarla sınırlı tutulmayacaktır.

 • Kapitalizm, Gıda Politikaları ve Açlık
 • Yemek Etiği, Veganizm, Vejetaryenizm
 • Antroposende Yemek
 • Gıda Endüstrisinin Su Kaynakları ve Ormanlara Etkileri
 • İklim Değişikliği ve Gıda Endüstrisi
 • Lezzet, Kültür ve Bellek
 • Sömürgecilik, Küreselleşme ve Yerel Yemek Kültürleri
 • Yamyamlık ve Yemek Tabuları
 • Yemek, Gelenek ve Kimlik
 • Yemek, Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet
 • Yemek ve Varlık
 • Yemek Metafiziği
 • Yemek ve Dinler
 • Yemek Estetiği
 • İştah ve İğrenmenin Fenomenolojisi
 • GDO, Sentetik Gıdalar, Yeni Gıda Teknolojileri ve Etik
 • Sosyal Medya ve Yemek
 • Yemeğin Edebiyatta ve Görsel Sanatlarda Temsilleri
 • Popüler Kültürde Yemek

Sempozyum Takvimi:

Özet Göndermek için Son Tarih: 20 Mart 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 3 Nisan 2023

Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi: 7 Nisan 2023

Nihai Programın Açıklanması: 12 Nisan 2023

Kayıt Ücreti:

Yerel Katılım: 600 TL

Yerel Katılım (SANART Üyeleri): 300 TL

(SANART Üyesi Olmak İçin Tıklayın)

Yerel Katılım (Herhangi Bir Kurumda Çalışmayan Öğrenci): 300 TL

*Yerel (Türkiye’de ikamet eden) katılımcılar için sempozyuma çevrimiçi katılım seçeneği yoktur.

*Kongreye dinleyici olarak katılmak ücretsizdir. Dinleyicilerin kayıt yaptırmasına gerek yoktur.

*Kabul alan bildirilerin özetleri e-kitap olarak yayımlanacaktır.

 • Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
 • Erdal CENGİZ (Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
 • e. Murat ÇELİK (SANART- Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
 • Emre KOYUNCU (Posseible – Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
 • A. Cüneyt GÜLTEKİN (Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
 • Gülben SALMAN (Posseible – Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
 • İrem ÖZATAY (Posseible – Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
 • Özgür Yaren (SANART – Ankara Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)
 • Pelin YONCACI ASLAN (SANART – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 • Bedriye KABA IŞIK (SANART)
 • Sengün M. ACAR (Posseible – Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Felsefe Bölümü)


Liste düzenli olarak güncellenmektedir.

 • Seyit COŞKUN (Ankara Üniversitesi, Türkiye) 
 • Melek Dosay GÖKDOĞAN (Ankara Üniversitesi, Türkiye) 
 • İnan KALAYCIOĞULLARI (Ankara Üniversitesi, Türkiye) 
 • Refik GÜREMEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye) 
 • Hikmet ÜNLÜ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) 
 • Ezgi Sertler (Utah Valley University, ABD) 
 • Yasemin Sarı (University of Northern Iowa, ABD) 
 • Rahul Mitra (Wayne State University, ABD) 
 • Hakan Yılmaz (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye) 
 • Gülşah Göçmen (Aksaray Üniversitesi, Türkiye) 
 • Juan Meneses (University of North Carolina at Charlotte, ABD) 

Bildiri özetleriniz 200-300 kelime arası olmalı ve “gizli hakem” tarafından incelenecek şekilde hazırlanmalıdır. Her bildiri için 20 dakika ayrılacağından bildirinin nihai uzunluğunun 2500 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.

Sempozyuma başvurmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

BAŞVURU

Program ve özet kitapçığı Nisan 2023’te yayımlanacaktır.


Güncellenmektedir.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sıhhiye’de Atatürk Bulvarı üzerindedir. Fakülte kampüsüne toplu taşımayla M3 metro hattı üzerinde Sıhhiye durağında inerek ya da Opera-Ulus merkezli tüm otobüs hatlarında Sıhhiye Köprüsü durağında inerek ulaşılabilir.

Katılımcılar Ankara’daki konaklamalarını kendileri karşılayacaktır. Sempozyum Düzenleme Kurulu sadece davetli konuşmacıların konaklamalarını organize edecektir.

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Felsefe Bölümü

Sıhhiye, Altındağ / Ankara

kongre@sanart.org.tr