How to Become A SANART Member
SANART’a Üye Olmak İçin

Sanart membership is open to everyone that is interested in art, aesthethics and visual culture. Currrently Sanart has members from various fields, including students of architecture and art, artists and academicians both from around the world and from Turkey. Membership has many priviledges like invitations to exhibitions, concerts, symposia and other art events organised by Sanart. Apart and above from all, Sanart members make up an international community that generates a refined intellectual ground not only to follow, discuss, and appreciate but also take part and give direction to the ongoing currents in visual arts, aesthetics and culture, around contemporary social, philosophical and academic contexts.

Sanart üyeliği, sanata, estetiğe ve görsel sanatlara ilgisi olan herkese açıktır. Sanart’ı, mimarlık ve sanat öğrencileri, sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan geniş bir üye kitlesi oluşturmaktadır. Üyeler Sanart’ın düzenlediği sergiler, sempozyumlar, konserler ve sanat etkinliklerinden haberdar olma, ve de organizasyonlarda yer alma avantajlarına sahip olurlar. Bütün bunlardan daha önemlisi, Sanart üyeleri, görsel sanatlar, kültür ve estetikteki güncel sorunları ve konuları günümüz sosyal, felsefi ve akademik çerçeveleri içerisinde takip, tartışma, anlamanın yanında aktif rol alarak bunlara yön verme şansına sahip olacakları entellektüel ve rafine bir ortamda yer alırlar.

To become a Sanart member, please fill the application form, print and submit it to Sanart by regular mail or just hand it to a Sanart executive committee member. We will get in contact with you as soon as possible regarding membership details.

Sanart’a üye olmak için yapmanız gereken başvuru formu’nu doldurup çıktısını alarak Sanart posta adresine göndermek, veya herhangi bir Sanart yönetim kurulu üyesine elden teslim etmek. Üyeliğiniz konusunda size en kısa zamanda ulaşacağız.