“Türkiye’de Estetik”

22-24 Kasım 2006

Program için tıklayın

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ
Ankara

Türkiye’de sanatlarda ve sanat üzerine düşüncede önemli bir birikim oluşmuştur. Ancak, farklı çalışma alanlarında yürütülen tartışmalar, ortaya koyulan eleştiri ve görüşler bugüne kadar ortak bir düzlemde ele alınamamış, değer ve bilgi birikimimiz herkes için gerçek nitelik ve niceliğiyle görünür kılınamamıştır. Türkiye Estetik Kongresi, bu birikimi ortaya çıkarmayı, geleceğe yönelik tasarılar oluşturabilmek için uygun paylaşım ve tartışma ortamını yaratmayı; sanatçı, düşünür ve araştırmacılar arasında daha fazla iletişim sağlayarak estetik alanındaki düşünce birikimimizi zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Estetik ve felsefeye, tüm kültürel eleştiri tartışmalarına; her türden sanatı ve sanat biçemini kuramsal açıdan irdeleyen çalışmalara açık olacak Türkiye Estetik Kongresi, bu alanlardan en geniş katılımı beklemektedir.

Türkiye Estetik Kongresi, 9-13 Temmuz 2007 tarihlerinde Türkiye’de yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi öncesinde, ülkemizden ve yurt dışından tüm düşünür, araştırmacı ve sanatçıların bu uluslararası buluşmaya en etkin biçimde katılmaları için bir değerlendirme ve hazırlık olanağı da yaratacaktır.

SANART, ODTÜ Felsefe Bölümü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü tarafından ODTÜ Rektörlüğü’nün destekleriyle düzenlenmektedir.

OTURUMLAR

Estetik Duyarlık ve Pratikler
Görsel ve İşitsel Sanatlar; Edebiyat; Sahne Sanatları; Fotoğraf; Sinema; Mimarlık ve Kent; Gündelik Yaşam ve Estetik; Endüstri; Medya; Moda; Estetik ve Bilim; …

Estetik Düşünce ve Söylem
Tarihsel Boyut; Türkiye’de Estetik Düşüncenin Tarihi; Estetik Eğitim ve Bilinç; Felsefe ve Sanat; Etik ve Estetik; Kültür Eleştirileri; Kültür ve Politika; Yerel ve Küresel; Klasik; Modern ve Post-modern; …


Bildiri Önerileri
Katılımcılar bildirileriyle birlikte kısa özgeçmişlerini 2 Ekim 2006 tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla Kongre Düzenleme Komitesine ulaştırmalıdırlar.

Özet Yazım Kılavuzu
Özet teslim tarihi2 Ekim 2006
– Özet yazım kılavuzuBuraya tıklayınız

Kayıt
Katılım ücreti 100 YTL; öğrenciler için ise 30 YTL’dir; kayıt ücreti, Bildiri Özetleri Kitapçığı ve Bildiriler Kitabı’nı kapsamaktadır. Katılımcılar, katılım ücreti makbuzlarını 2 Ekim 2006 tarihine kadar Kongre Düzenleme Komitesine ulaştırmalıdırlar.

Türkiye’den katılanların kayıt ücretini 2 Ekim 2006 tarihine kadar aşağıda belirtilen banka hesabına yatırıp ödenti belgesini Kongre Düzenleme Komitesi’ne 312-2107974 numaralı faks yoluyla ulaştırmalıdır. Havale işleminde katılımcının adının belirtilmesi gerekmektedir.

Öğrenci katılımcıların geçerli bir öğrenci kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir.

Tam Bildiri Metinleri
Katılımcıların bildirilerinin tam metinlerini, bilgisayar çıktısı ve elektronik (CD) olarak, kongre kayıt masasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Ödeme Bilgisi:
Yapı Kredi Bankası
ODTÜ Şubesi (747-6)
Hesap No: 1000078-6

Dil
Türkçe ve İngilizce. Çeviri yapılmayacaktır.

Gezi
İlgilenenler için, Ankara yakınlarındaki bir kasabaya bir kültür gezisi düzenlenecektir.

Yazışma Adresi
Dr. Halil Turan
ODTÜ Felsefe Bölümü
06531, Balgat Ankara, TÜRKİYE

e-posta: estetik@metu.edu.tr

* Katılımcılar bildirilerinin hangi oturum başlığına uygun olduğunu belirtebilir ya da farklı bir başlık önerebilirler.