Sergi: 23 Ocak – 28 Şubat 1995

Düzenleyenler:
SANART, Fransız Kültür Derneği, SPADEM

Sanatçılar:

Elvan Alpay

Hale Tenger

Gülsüm Karamustafa

Füsun Onur

Vahap Avşar

Hakan Onur

Altan Gürman